Het beloningsprogramma voor de verduurzaming van uw mobiliteit.

Voor de zakelijke en woon-werk verplaatsingen — Teus van Grootveld (Oprichter)

Over Mobimiles

Het Mobimiles programma® richt zich op bedrijven en instellingen en hun medewerkers die een bijdrage willen leveren aan het reduceren van CO2 en fijnstof emissie door zo milieuvriendelijk mogelijk van en naar de vestigingslocatie te reizen en op deze manier ook dienstreizen uit te voeren. Daarnaast staan de laatste jaren ook het bevorderen van de vitaliteit van medewerkers en het terugdringen van het ziekteverzuim meer en meer centraal in het ondernemings- en instellingen beleid.

Leemte

Doorgaans worden relevante verplaatsingen van medewerkers geregistreerd met behulp van een app, al dan niet ondersteund door communicatie, uitdagingen of onderlinge wedstrijdjes. Inmiddels is een breed scala aan mobiliteitsapps in de markt beschikbaar en hebben enkele consultancybureaus zich gespecialiseerd in het begeleiden van projecten, bedrijven en instellingen op dit gebied.

 

Vaak ontbreekt echter een ondersteunend beloningsprogramma of heeft dat een (te) rudimentair karakter. Mobimiles® wil in deze leemte voorzien op basis van de jarenlange ervaring die is opgedaan bij programma’s als Utrecht Bereikbaar, IJmond Bereikbaar en Beter op Weg Haarlem. Een beloning voor gewenst gedrag vindt bij Mobimiles plaats via punten die automatisch worden toegekend door gebruik te maken van geselecteerde en geregistreerde duurzame modaliteit, bijvoorbeeld fietsen, OV-gebruik, lopen, thuiswerken enz. De verzamelde punten kunnen worden ingewisseld voor duurzame artikelen uit een webshop.

Hoe sluit ik Mobimiles aan op mijn mobiliteitsprogramma?

Mobimiles ondersteunt het mobiliteitsprogramma. Om dat goed te kunnen doen, hebben we inzicht nodig in de verplaatsingen van de deelnemende medewerkers. Deze reisbewegingen (woon-werk en zakelijk) worden door het gebruik van een app vastgelegd. De duurzame verplaatsingen worden omgezet in Mobimiles, spaarpunten. Deze spaarpunten kunnen worden verzilverd in de webshop.

Koppeling

Het Mobimiles programma kan gekoppeld worden aan het mobiliteitsprogramma van elk bedrijf, elke stad of regio.  Het programma wordt op maat ingericht, waardoor het aansluit op de specifieke doelstellingen van het bedrijf of het mobiliteitsprogramma. Ook worden per stad of regio lokale producten en leveranciers toegevoegd. En de verzending van de producten gaat ook duurzaam en lokaal, het liefst per fietskoerier.

 

Om dit goed te organiseren is er voor aanvang van de inzet van Mobimiles afstemming nodig tussen het programma en Mobimiles. Zodra dat is afgerond, kan de beloning via Mobimiles starten.

Wie zijn de klanten?

De klanten zijn bedrijven of projecten van lokale en provinciale overheden die werk willen maken van het stimuleren van duurzaam reisgedrag en daarnaast een grootte hebben van enige omvang (> 500 deelnemers) om een gedegen uitvoering te kunnen realiseren. Een combinatie van meerdere kleinere partijen is ook mogelijk bijv. in een gebiedsaanpak of een bedrijventerrein (vaak via parkmanagement).